Holma-Helsinglands Linspinneri

Karkärs fyr

Jogging i skogen

Stuga i skogen; Karskär

Hårte

Hälsingtuna Kyrka

Norra Dellen

Borgarberget Näsviken

Alsjövallen

Rikstensberget; Hornslandet

Vinterfiske; Hudiksvalls hamn

Hornslandet

Hölicks fyr

Järvsöbacken